การคืนตัวของโช๊ค tagged posts

เผย! 3 เคล็ดลับที่คน ขายโช๊ค ไม่ได้บอกท่านเวลาที่ซื้อ โช๊คกึ่งแก๊ส

เผย! 3 เคล็ดลับที่คน ขายโช๊ค ไม่ได้บอกท่านเวลาที่ซื้อ โช๊คกึ่งแก๊ส

ก่อนที่จะทำการติดตั้งโช๊คอัพ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่โช๊คสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั้น มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ครับ

1. ขั้นตอนแรก ต้องวางโช๊คให้อยู่ในแนวตั้งก่อน แบบที่ติดตั้งอยู่ในรถ

2. จากนั้นลองทำการกดยุบโช๊คจนลงสุดตัวก...

Read More